Ketenbeheer

Met het invoeren van ERTMS moet de hele Nederlandse spoorsector op een andere manier samenwerken. Iedere partij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn aandeel, maar moet in de toekomst ook meer rekening houden met elkaar. De afspraken die we daarover maken, noemen we ketenbeheer.

Ketenbeheer is de verzameling van beheertaken en beheerproducten die er samen voor zorgen dat het vervoersproces onder ERTMS betrouwbaar functioneert. Dat gebeurt door het proces te monitoren, te laten tunen en waar nodig aan te passen. De nadruk in ketenbeheer ligt op de uitwisseling van data en het gezamenlijk aanpakken van incidenten en problemen in de operatie.

Waarom ketenbeheer nodig is

Waar ATB plaats maakt voor ERTMS, maakt het analoge beveiligingssysteem plaats voor een digitaal beveiligingssysteem. Daarmee is ketenbeheer nog belangrijker. In een digitaal systeem is het namelijk complexer om storingen op te sporen en af te handelen. De oorzaken van die storingen liggen minder voor de hand dan in een analoog systeem.

Andere manier van samenwerken

Omdat storingen veel verschillende oorzaken kunnen hebben en die oorzaak in ERTMS niet zo vanzelfsprekend is, kunnen spoororganisaties niet meer alleen kijken naar hun eigen aandeel. Alle organisaties moeten samenwerken en gezamenlijk alle schakels in de gaten houden. Zo bewaken ze samen de keten. Alleen op de manier zijn we zeker van een goed functionerend spoornetwerk in Nederland.

 

 

Ketenbeheer als eerste migratiestap naar ERTMS

Iedere partij houdt zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn deel in de schakel. Maar de manier waarop de partijen samenwerken verandert. Met ERTMS zijn alle partijen meer van elkaar afhankelijk om incidenten en problemen op te lossen. Zo’n verandering heeft tijd nodig. Het verlangt van organisaties dat ze processen op een andere manier inrichten. Daarom is ketenbeheer de eerste migratiestap bij het invoeren van ERTMS in Nederland.

Cookie-instellingen