Stelselmanagement

De invoering van ERTMS heeft invloed op alle onderdelen van de sector. Om het systeem nu en in de toekomst goed te laten werken, is het belangrijk dat oplossingen en besluiten in samenhang worden bekeken en genomen. Stelselmanagement gaat over het mandaat om te besluiten over vervoersysteemvraagstukken die niet via één deelnemer van het vervoersysteem kunnen worden opgelost.

In het bestaande systeem hebben alle partijen meer vrijheid om hun eigen schakel in de keten zelf te beheren, in goed overleg met andere spoorse partijen. Met het invoeren van ERTMS in Nederland hebben keuzes en ontwikkelingen invloed op meer dan een partij tegelijk. Het heeft impact op het spoor, de trein, op gebruikers en op procedures. Dat betekent ook dat een besluit over het vervoersysteem niet door één partij zelfstandig kan worden besloten. Dat soort besluiten moet in samenhang worden genomen.

De Programmadirectie ERTMS heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gekregen om deze taak uit te voeren in de tijd van het programma ERTMS. Wanneer het programma ERTMS stopt, moet de sector het zelf doen.  

IST-situatie: hoe het nu is

Een deel van de taken die vallen onder stelselmanagement worden nu ook al uitgevoerd. Het is niet altijd duidelijk waar en op welke manier deze taken zijn belegd. Op het moment neemt de Programmadirectie ERTMS de sector overstijgende besluiten die gaan over de invoering van ERTMS in Nederland. Die besluiten worden samen met het ministerie en met de implementatieorganisaties genomen.

Toekomst: SOLL-situatie

De Programmadirectie ERTMS werkt samen met betrokken partijen een voorstel uit hoe stelselmanagement ERTMS er in de toekomst uit komt te zien. Daarvoor hebben we eerst een definitie van stelselmanagement ERTMS gemaakt. In verschillende werkgroepen en gesprekken bepaalden we samen met de sector uitgangspunten voor de toekomstige situatie. Voor inspiratie hebben we Nederland vergeleken met andere landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Noorwegen. We keken ook naar andere sectoren waarin sprake is van een vorm van stelselmanagement, zoals de luchtvaart, elektriciteit en de telecom sector. 

De komende tijd werken we dit uit tot een voorstel waarmee we gefaseerd werken naar een zelfstandig stelselmanagement ERTMS.

Cookie-instellingen